Komunitní středisko Kontakt Liberec, p.o.
ÚŘADY A INSTITUCE

Komunitní středisko Kontakt Liberec, p.o.
Navigovat Navigovat Facebook

Palachova 504/7, Liberec


Telefon: +420485244993
E-mail: info@ksk.liberec.cz
Web: www.ksk.liberec.cz

Zajišťujeme a provozujeme klubovou činnost určenou seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům Liberce. Jedná se o 3 kluby seniorů v Domech s pečovatelskou službou v okrajových částech Liberce (Krejčího, Burianova, Borový vrch) a o Centrální klub seniorů v Palachově ulici v centru Liberce.

Poskytujeme zázemí 30 nestátním neziskovým organizacím, sdružením, spolkům a fyzickým osobám,kterým pronajímáme prostory a vybavení pro jejich činnost. Služby jsou poskytovány dle ceníku schváleného Radou města Liberec, který je stanovený s ohledem na charakter a činnost těchto organizací, či fyzických osob.

V rámci předcházení sociálnímu vyloučení u příslušníků etnik, národnostních menšin a cizinců zajišťujeme našim klientům informační a vzdělávací činnost a volnočasové aktivity pro děti zaměřené na sport, kulturu a vzdělávání.

Dobrovolnická činnost je realizována prostřednictvím Dobrovolnického centra AMIKUS, který je zaměřený na děti, seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi, jako Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, p. o., Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o. a Domova důchodců ve Vratislavicích nad Nisou. Dobrovolníci působí ve třech dobrovolnických programech, a to „Dítě, Senior a Handicap”.