Informační centrum pro mládež Turnov
ÚŘADY A INSTITUCE

Informační centrum pro mládež Turnov
Navigovat Navigovat Facebook

Jeronýmova 517, Turnov


Telefon: 481313177
E-mail: icm@knihovna.turnov.cz
Web: www.icm.turnov.cz

ICM Turnov nabízí:
• Informace o možnostech studia doma i v zahraničí, o možnostech práce doma i jinde v Evropě, o dobrovolnictví, kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivitách, mezinárodních výměnách mládeže, možnostech získání grantů EU pro neformální vzdělávání a neformální skupiny mládeže.
• Informace o spolcích, klubech, zájmových, charitativních organizacích a dalších institucích v Turnově a okolí.
• Poradenství v krizových situacích, kontakty na poradenské organizace, pomoc v naléhavé situaci – domácí násilí, šikana, závislost, zdravotní postižení, atp.
• Besedy, přednášky, workshopy, volnočasový klub v přilehlém společenském sálku
• Možnost přístupu na internet
• Půjčování AV médií z fondu Městské knihovny Antonína Marka

Informační služby jsou bezplatné - doplňkové služby (kopírování, tisk, scanování, prodej informačních tisků …) jsou poskytovány za ceny dle platného ceníku ICM.