Hospodářská komora Liberec
ÚŘADY A INSTITUCE

Hospodářská komora Liberec
Navigovat Navigovat Facebook

Rumunská 9, Liberec


Telefon: +420 485 100 148
E-mail: info@ohkliberec.cz
Web: www.ohkliberec.cz

Okresní hospodářská komora Liberec vznikla jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 301/1992 Sb. Byla založena ustavujícím shromážděním delegátů dne 29. 3. 1993 a je zapsána Obchodním rejstříkem, vedeným Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl A, vložka 4107. Komora podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů.

ČINNOSTI OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY LIBEREC
Výpisy z Obchodního rejstříku firem
Poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách souvisejících s podnikatelskou činností
Organizace vzdělávacích činností
Rozvíjení spolupráce s ostatními komorami nejen u nás, ale i v zahraničí
Vystavuje osvědčení, potřebná pro dokladování právních vztahů v mezinárodním obchodě,
Vykonává další obchodní činnosti na základě živnostenských oprávnění
Působnost a rozsah činností je pro OHK Liberec upravena Statutem, Jednacím, Volebním a Příspěvkovým řádem a ostatními vnitřními předpisy komory.

KDE NÁS NAJDETE?
OHK Liberec se nachází v centru města v Paláci Syner přímo u hlavního stanoviště městské hromadné dopravy. Součástí komplexu je i parkovací dům.