Turistický region Jizerské hory
PAMÁTKY

Turistický region Jizerské hory
Janov nad Nisou, Janov nad Nisou

Navigovat Navigovat
606 077 440
e-mail: info@jizerky.cz
web: www.jizerky.cz

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a
Tanvaldsko vznikl 7. 10. 2005 pod původním názvem Svazek obcí Jizerské hory.
V roce 2006 došlo k přejmenování na současný název. Společným cílem všech
členů je trvale udržet řízený rozvoj území s podporou rozvoje cestovního ruchu
vedoucí k vytvoření rovnováhy mezi ochranou přírody a turistickým ruchem
v celém území Jizerských hor.