Městská policie
ÚŘADY A INSTITUCE

Městská policie
Navigovat Navigovat Facebook

1. máje 108/48, Liberec


Telefon: tísňové volání 156, recepce 488 578 111
Web: www.mpliberec.cz/

Městská policie Liberec působí na území Statutárního města Liberec od roku 1991. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 4/1992 o zřízení Městské policie Liberec. Je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly. Vedle běžné hlídkové činnosti spravuje a obsluhuje městský kamerový systém, pomocí elektronické zabezpečovací signalizace provádí noční střežení školek, škol, městských budov, věnuje se odchytu agresivních nebo nebezpečných zvířat, sběru použitých injekčních stříkaček, zpracovává bezpečnostní analýzu města a významně se podílí na prevenci kriminality. Městská policie Liberec je také od roku 2013 nositelem certifikátu kvality EN ISO 9001:2009.