Technické muzeum
KULTURA A UMĚNÍ

Technické muzeum
Navigovat Navigovat Facebook

Masarykova 424/5, Liberec


Telefon: +420 731 737 969
E-mail: info@tmliberec.cz
Web: www.tmliberec.cz

Na začátek trochu nezáživné právničiny: Technické muzeum Liberec je zájmový spolek založený podle §218, pododdíl 2 Spolek, Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

A teď už trochu lidsky. Technické muzeum Liberec bylo založeno roku 2014, a to s cílem prezentovat význam průmyslové výroby nejen v Liberci, ale i v celém Libereckém kraji a přilehlých i přeshraničních regionech. Bez průmyslové výroby by se Liberec zřejmě nikdy nestal významným regionálním městem, a ani by se v něm neodehrálo tolik významných technických událostí. I přes nespornou provázanost Liberce s jeho průmyslovou minulostí je zájem veřejnosti, a především pak dětí, o technické obory stále nižší.

Proto se skupina dobrovolných nadšenců rozhodla svépomocí založit technické muzeum, prezentující vše úžasné a jedinečné co nám technika a její výdobytky poskytují. Každý exponát má svou barvitou historii spojenou ve většině případů právě libereckým regionem.

V týmu našich dobrovolných "muzejníků" jsou dospělí různých profesí, kteří ve svém volném čase chodí pravidelně do muzea opečovávat historické exponáty, ale starají se také o údržbu budovy a běh naší organizace.

Druhou významnou skupinou jsou děti a mládež, navštěvující pravidelně muzejní technický kroužek, který rovněž funguje v rámci našeho muzea.

Do budoucna hodláme naše aktivity zejména ve vztahu k dětem i nadále rozvíjet.

č. transparentního účtu pro daryu KB:
115-4077710287/0100