Spolek přátel Ostašova

Telefon: 777 793 339
E-mail: spolek.pratel@ostasov.eu
Web: www.ostasov.eu

Spolek organizuje koncerty, výstavy, sportovní utkání, masopust, poutní slavnosti s ukázkou Bitvy u Liberce, letní festival, adventní koncerty a další akce místního i nadregionálního významu..