Severočeské muzeum
KULTURA A UMĚNÍ

Severočeské muzeum
Navigovat Navigovat Facebook

Masarykova 11, Liberec


Telefon: +420 485 246 111
E-mail: muzeumlb@muzeumlb.cz
Web: www.muzeumlb.cz

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v České republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je jedna z největších v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů, vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významný je i soubor více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860. Celkový počet uchovávaných sbírkových předmětů přesahuje 700 tisíc kusů. Nejzajímavější předměty postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu esbirky.cz Ve třech výstavních sálech a venkovním atriu (tzv. rajské zahrádce) bývá ročně realizováno okolo 10 výstav, většina z nich právě ze sbírek uložených v muzeu.