Fakulta zdravotnických studií TUL

Telefon: +420 485 353 762
E-mail: fzs@tul.cz
Web: www.fzs.tul.cz/cs/

Studijní obory:
Všeobecná sestra
Biomedicínská technika
Biomedicínské inženýrství
Zdravotnický záchranář