Fashion design - Střední škola uměleckořemeslná a oděvní v Liberci

Navigovat Navigovat
+420482360667
e-mail: ssuo.lbc@seznam.cz
web: www.skolakaterinky.cz/

Obor pro dívky i chlapce s tvůrčím duchem, výtvarným citem a projevem, kteří se zajímají o módu, odívání a modeling. Zakončeno maturitní zkouškou.