TJ Rochlice z.s.
SPORT

TJ Rochlice z.s.
Navigovat Navigovat Facebook
Gymnastů 162/7, Rochlice u Liberce


Telefon: 602709574
E-mail: liberecky@caspv.cz
Web: tjrochlice.cz/Naší cílovou skupinou jsou převážně děti a mládež věkové kategorie od 3 do 19 let.

Při aktivitách je kladen důraz na odborné vědomosti a zkušenosti všech cvičitelů a trenérů, kteří získávají na vzdělávacích akcích lékařů, tělovýchovných pedagogů a jiných odborníků z oblasti zdravého životního stylu. Vzdělávací aktivity pro cvičitele ve většině případů zajišťuje Česká asociace sport pro všechny, jejíž strukturální jednotkou je i TJ Rochlice z. s.

V rámci nabídky se nechceme pohybovat na hranici lidských možností, ale pojem Sport pro všechny chápeme jako prostředek k získání a udržování optimální tělesné a duševní kondice. Svou činností nabízíme racionální alternativu v boji proti asociálnímu chování, drogové závislosti a ostatních negativních jevů.

V nabídce programů se proto zcela přirozeně objevují činnosti z oblasti rekreačních sporů, všeobecné gymnastiky, cvičení a pobytu v přírodě a jiných experimentálních aktivit, jejichž vhodnost prověřujeme.

Dále nabízíme možnost využití volné kapacity tělocvičny TJ Rochlice z.s., která se nachází na adrese Gymnastů 162/7, Liberec VI - Rochlice. Tělocvična je vhodná na pořádání sportovních, zdravotně-relaxačních či jiných volnočasových aktivit při pořádání příměstského táboru v době nepříznivého počasí. Další bližší informace naleznete na: www.tjrochlice.cz
Dále Vám můžeme nabídnou venkovní prostor areálu sportoviště, který je vhodný pro konání outdoorových aktivit.
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte prosím správce objektu paní Václavu Veselou,
telefon 602 709 574, která Vám taktéž poskytne bližší informace.

TJ Rochlice, z.s. je zapsaným spolkem s vlastní právní subjektivitou, založený v roce 1990, hlásící se k činnosti České asociace Sport pro všechny.