Čmelák - Společnost Přátel Přírody

Telefon: 482 751 195
E-mail: info@cmelak.cz
Web: www.cmelak.cz

Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Posláním Čmeláka je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti. Naší organizaci se již podařilo navrátit do krajiny přes 400 tisíc sazenic původních druhů dřevin, pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, provádíme terénní ekologickou výchovu a pořádáme akce pro veřejnost. Vytváříme tak prostor pro lidi, pro přírodu.